BHP i PPOŻ Profesjonalna pomoc w wyborze
najbardziej racjonalnych rozwiązań

zobacz ofertę

Ochrona przeciwpożarowa

1. instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
2. przegląd ochrony przeciwpożarowej wraz ze sporządzeniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego,
3. szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
4. opracowywanie zarządzeń wewnętrznych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru,
5. ocena zagrożenia wybuchem.