BHP i PPOŻ Profesjonalna pomoc w wyborze
najbardziej racjonalnych rozwiązań

zobacz ofertę

Dotacje ZUS na BHP

Pozyskaj nawet 90% dofinasowania na poprawę warunków BHP

Program jest adresowany do wszystkich płatników składek ZUS - przedsiębiorcy zatrudniający przynajmniej jednego pracownika, będący płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe. Kwota dofinansowania w 2016r. wyniesie prawie 35 mln zł, a w 2017 r. – 46 mln zł.

Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe.

Rodzaj przedsiębiorstwa

Liczba pracowników

Wartość Dofinansowania

Maksymalna kwota projektu

doradczych
(w PLN)

inwestycyjnych
(w PLN)

łącznie
(w PLN)

Mikro przedsiębiorstwo

1-9

90%

40 000

100 000

140 000

Małe przedsiębiorstwo

10-49

80%

60 000

150 000

210 000

Średnie przedsiębiorstwo

50-249

60%

80 000

260 000

340 000

Duże przedsiębiorstwo

250 i więcej

20%

100 000

400 000

500 000

Dofinansowanie ZUS na BHP projekty doradcze

Dotacje z ZUS dla firm o charakterze doradczym zorientowane są na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz opracowania techniczne w zakresie BHP.

Poprawa BHP w projektach doradczych, na którą można otrzymać dofinansowanie ZUS:

 1. Przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscy pracy oraz ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.
 2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak:
  • czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat)
  • czynniki chemiczne i pyły
  • czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym)
  • czynniki biologiczne
 3. Prewencja wypadkowa - dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń.
 4. Przeprowadzenie analizy BHP i oceny ergonomiczności miejsc pracy.
 5. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych.
 6. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

Dofinansowanie ZUS na BHP projekty inwestycyjne

Dotacje z ZUS 2016 do BHP na usprawnienia stanu technicznego maszyn i urządzeń. Uzyskasz również dotacje ZUS do środków ochronnych indywidualnych i grupowych. Działania w projektach inwestycyjnych, na które można otrzymać dotację dla firm to modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy oraz zakup oraz montaż urządzeń i elementów poprawiających bezpieczeństwo pracy:

 1. osłon do niebezpiecznych stref maszyn
 2. optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych)
 3. przyrządów ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi)
 4. elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (urządzeń sterujących, blokujących i zezwalających, wyłączników krańcowych lub wyłączania awaryjnego)
 5. kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi
 6. wyrobów BHP przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów, neutralizatorów elektryczności statycznej)
 7. urządzeń oczyszczających powietrze (filtrów, filtropochłaniaczy)
 8. systemów i elementów wentylacji nawiewnej oraz miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki)
 9. instalacji elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej
 10. urządzeń BHP służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości (podestów, platform, podnośników)
 11. dofinansowanie maszyn służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków (np. dofinansowanie z zus na wózek widłowy)
 12. dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne
 13. dotacje na środki ochrony indywidualnej pracownika

Dotacje ZUS na BHP projekty doradczo-inwestycyjne

Otrzymasz z ZUS dofinansowanie dla firm do BHP łączące przeprowadzenie działań doradczych wraz z inwestycjami i modyfikacją maszyn i urządzeń.

Wyślij do nas zapytanie o specjalną ofertę! Zanim otrzymasz dotacje unijne na BHP wykorzystaj z nami środki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pula środków na dofinansowanie ZUS BHP na jest ograniczona. Tutaj otrzymasz merytorycznie przygotowany plan ZUS-prewencja BHP oraz bezbłędnie opracowany wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu.

Uwaga kto doradza.

Problem wziął się z tego, że za doradztwo dla przedsiębiorców zabrały się firmy, które do tej pory doradzały im podczas starań o fundusze unijne. Tam najważniejsze jest to, by wniosek spełniał wszystkie wymagania formalne. W przypadku dotacji oferowanych przez ZUS trzeba udowodnić, że w wyniku inwestycji poprawią się warunki zatrudnienia pracowników. Nie wszystkim się to udaje. Jeżeli już przedsiębiorca potrzebuje wsparcia, to niech o pomoc zwróci się do firmy, która w zakresie swojej działalności ma doradztwo w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy – tłumaczy dr Witold Gacek z CIOP. – Wtedy jest szansa, że będzie w stanie przygotować taki wniosek lepiej, niżby przedsiębiorca miał to zrobić sam.

Źródło: Autor Mateusz Rzemek, Rzeczpospolita wydanie z dnia 31.08.2015r.